Regulamin

Regulamin:

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 • Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich właściciele niniejszego Bloga Karina Aksu oraz Iga Moschko umożliwiają nieodpłatne korzystanie ze strony internetowej („Blog”) zamieszonej na domenie internetowej: www.sweethappiness.pl , w tym z zawartych w niej materiałów i treści.
 • Blog jest także formą działalności przedsiębiorcy i teksty w nim zamieszczane mogą mieć formę reklamy lub promocji.
 • Korzystanie z niniejszego Bloga jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie z Bloga nie jest dopuszczalne.
 • Prawa do Bloga jako całości przysługują Karinie Aksu oraz Idze Moschko, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości przysługują lub osobom trzecim, tj. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom, których materiały i treści zgodnie z prawem są udostępniane przez właściciela na Blogu
 • Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczone na Blogu materiały i treści pochodzące od osób trzecich, korzystających z Bloga („Użytkownicy”), w szczególności w formie komentarzy. Umieszczając na Blogu materiały lub treści Użytkownik oświadcza, że przysługują mu do nich prawa autorskie oraz zezwala na ich bezterminową i bezwarunkową publikację w serwisie.
 • Moderatorzy Bloga zastrzegają sobie prawo do usuwania poszczególnych wpisów w Blogu, jeżeli narusza one zasady współżycia społecznego, prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
 • Układ i kompozycja Bloga, zastosowane w nim elementy i rozwiązania graficzne oraz aplikacje znajdujące się na Blogu, stanowią własność właścicieli, o ile nie jest wprost stwierdzone inaczej, i są przedmiotem ochrony prawnej.
 • Zawartość Bloga podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez zgody właścicieli jakichkolwiek materiałów i treści zamieszczonych na Blogu może stanowić naruszenie praw autorskich, jednakże Użytkownicy Bloga mają prawo korzystania z materiałów i treści udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach zgodnych z przeznaczeniem Bloga oraz z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 • Właściciele Bloga wyrażają zgodę na rozpowszechnianie materiałów i treści zamieszczanych na Blogu wyłącznie pod warunkiem wskazania w miejscu ich publikacji bezpośredniego adresu internetowego do podstrony Bloga, z której zostały powielone, wraz z informacją o ich pochodzeniu (adresem Bloga). W pozostałych przypadkach, w tym w przypadku niespełnienia ww. warunku Użytkownicy Bloga nie są uprawnieni do jakiegokolwiek rozpowszechniania, w tym zwielokrotniania, czy innego udostępniania, sprzedawania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu zawartości Bloga, zarówno w całości, jak i w części. W szczególności, nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez wcześniejszej pisemnej zgody Właścicieli Bloga.  
 • W trakcie korzystania z Bloga w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są tzw. ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Użytkownik Bloga wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, tj. plików tekstowych lub innych danych informatycznych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika Bloga. Pliki te nie ingerują w integralność systemu Użytkownika Bloga, a służą przede wszystkim do prowadzenia statystyk Administratora Bloga, dostosowania zawartości Bloga do preferencji użytkownika. Pliki cookies nie mają na celu zmiany konfiguracji komputera użytkowania oraz instalowania złowrogiego oprogramowania. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z korzystaniem z Bloga.
 • Na Blogu mogą być wyświetlane reklamy pochodzące z serwisów zewnętrznych, co wiąże się z wykorzystaniem przez reklamodawców zewnętrznych plików cookie lub właściwych elementów oprogramowania, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 • Właściciele Bloga dokładają wszelkich starań, aby materiały i treści zamieszczone na Blogu były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych materiałach i treściach.
 • Właściciele Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika materiałów i treści zamieszczonych na Blogu.
 • Reklamacje i uwagi, co do funkcjonowania Bloga oraz dostępnych materiałów i treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres e-mail:kontakt@sweethappiness.pl
 • Właściciele Bloga są uprawnieni do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na Blogu. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu dalsze korzystanie z Bloga nie jest dopuszczalne.
 • Właściciele Bloga zastrzegają sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Bloga, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 • Użytkownik zapoznał się i akceptuję politykę plików 'cookies’.
 • Na naszych stronach znajdują się linki, odsyłające do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Ponieważ nie mamy żadnego wpływu na treści tych stron, nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich poprawność. Za treści umieszczone na zewnętrznych stronach odpowiedzialny jest zawsze ich oferent albo operator.

Źródło: mikroporady.pl